Bezpieczeństwo: bezpieczeństwo zakupów, spełniamy warunki RODO

Sklep dokłada wszelkich starań aby Klient dokonujący u nas zakupów miał gwarancję zarówno najwyższej jakości produktów, obsługi, bezpieczeństwa powierzonych nam danych osobowych oraz właściwej obsługi serwisowej w okresie gwarancji.

Bezpieczeństwo dostaw

Dostawy realizujemy za pomocą firmy E-Paka, wysyłając towar firmami kurierskimi DPD lub DHL.

Ochrona danych osobowych, RODO (GDPR)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest SPARK z siedzibą w 05-077 Warszawa ul.Cieplarniana 28.

 Skąd mamy Twoje dane?

 Dane otrzymaliśmy od Ciebie w drodze: zakupu w sklepie sherpa.pl,

 Jak możesz się z nami skontaktować?

 Kontakt z nami możliwy jest poprzez e-mail: warszawa@sherpa.pl, lub adres pocztowy: SPARK, ul. Cieplarniana 28, 05-077 Warsawa

 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez SPARK? Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży (w tym w celach podatkowych), kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze sprzedażą takich jak proces reklamacji, zwrotów.

 Czy muszę podać Wam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc sprzedawać Ci produkty: adres e-mail, adres wysyłki towaru, telefon dla kuriera, NIP firmy i dane firmy - jeżeli ma zostać wystawiona faktura VAT za zakupiony sprzęt. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne

Jakie masz uprawnienia wobec SPARK w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 - w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

 - w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

 - cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,

 - zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,

 - Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

 - w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych

 - Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte

 - Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

 - w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 - przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 - Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 W przypadku wysyłki towaru Twoje dane niezbędne do realizacji zamówienia udostępniamy firmie E-Paka EPAKA.PL Sp. z o.o., ul. Sochacz 16, 21-400 Łuków, KRS 0000500274, REGON 147128246, NIP 5213667216, licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy nr 0130144.

 Możemy także przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Twoje dane może przetwarzać także nasze biuro rachunkowe, którym jest

RESPIRO Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 54 a, 05-077 Warszawa-Wesoła, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIIIWydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000574891, NIP: 9522139316.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić firmie Google LLC Twój adres IP.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twój adres IP może być przekazywany poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Płatnosci

W celu przyspieszenia procesu zakupu wnaszym sklepie, wyłączną metoda płatności jest pobranie, za każdy towar płaca Państwo kurierowi.